bhakti yoga paramadvaiti

4 March, 2014
Srila BA Paramadvaiti Maharaja 29

Srila Paramadvaiti Swami’s Bhajan

Lovely bhajan led by Srila Guru Maharaj at Sri Krsna Balaram Mandir Vrindavan, 2012 .    
5 August, 2012
Vishnupriya Ashram

Bhajan of the Vinupriya Matajis in Mela 2011, Eco Truly Park