11 February, 2014
Gouranga Radha Damodar Vrinda Pero 2014-01-10 08

Sri Sri Gouranga Radha Damodar at Eco Truly Park, Peru

Domingo, 9 de Fevereiro, 2014 Beautiful Darshan of Peru Yatra’s Ista Dev, Their Lordships Sri Sri Gouranga Radha Damodar, and the other beloved deities from the Mandir.